Cennik

Czesne – 650 zł miesięcznie (od 1 września 2018 r. 730 zł miesięcznie)

Wpisowe – 500 zł (jednorazowo), od 1 września 2018 r. 700 zł (jednorazowo)

Zniżka dla drugiego i kolejnego dziecka – 100 zł miesięcznie

Całodzienne wyżywienie- 13 zł (od 1 września 2018 r. 14 zł)

Czesne obejmuje zajęcia pakietu podstawowego.

Cennik zajęć dodatkowych podawany jest na początku każdego roku szkolnego.