Zajęcia
dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe stanowią rozszerzenie pakietu podstawowego zajęć i wynikają z potrzeb i zainteresowań dziecka. Zajęcia pakietu dodatkowego są odpłatne.

W ramach zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017 oferujemy:

 

Szachy

Szachy to niezwykle wartościowa gra, ponieważ stanowi kombinację sportu, logicznego myślenia i elementów sztuki. Ten rodzaj intelektualnej aktywności pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój umysłowy, ale także osobowościowy dziecka. Gra w szachy doskonali zarówno pamięć i uwagę, rozwija zdolność koncentracji i logicznego myślenia. Wpływa również na kształtowanie pozytywnych cech i postaw takich jak obiektywizm, tolerancja czy wytrwałość w dążeniu do celu. Przez cały rok dzieci od czwartego roku życia, krok po kroku poznają podstawy gry i rozgrywają turnieje. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Prowadzone są przez instruktorów Sekcji szachowej TS Wisła Kraków:  www.szachy.tswisla.pl. W bieżącym roku zajęcia prowadzi Renata Gaudyn.

Karate

Zajęcia ze sztuk walki zapewniają dziecku nie tylko dodatkową aktywność fizyczną, ale służą ogólnemu rozwojowi oraz promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez Akademię Karate Tradycyjnego Kraków - Niepołomice. Trenerem grupy jest sensei Paweł Tomasik.

Nauka tańca

Taniec wspomaga rozwój ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci. Dzięki niemu zmianom ulega postawa ciała dziecka, gdyż dbając o estetykę i elegancję ruchów wymaga się od niego „prostych” pleców, ściągnięcia łopatek i podniesienia głowy. Taniec doskonali koordynację i orientację przestrzenną oraz nadaje ruchom dziecka lekkości, sprężystości, gibkości i płynności. Zajęcia taneczne pełnią także funkcję relaksacyjną oraz terapeutyczną w zakresie integracji ciała, umysłu i emocji. Są one również znakomitą okazją do nabywania umiejętności współdziałania w grupie, odnoszenia się z szacunkiem do kolegów i koleżanek. Taniec stwarza także możliwość przełamania barier we wzajemnych relacjach a tańcząc w parach dzieci uczą się podstawowych różnic dotyczących płci przeciwnej. Zajęcia taneczne odbywają się jeden raz w tygodniu. Dzieci uczą się elementów tańca klasycznego, nowoczesnego i ludowego. Mają możliwość prezentacji zdobytych umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych. Zajęcia prowadzi instruktor tańca, Michalina Pasek.

Nauka gry na pianinie

Wszystkie dzieci rodzą się ze zdolnościami muzycznymi. Psycholog muzyki, prof. Edwin Elias Gordon zdiagnozował, że osób z zerowymi zdolnościami nie ma. Wybitnie zdolnych również jest niewielu. Natomiast około 80 proc. ludzi ma średnie zdolności. Dzieci rodzą się z określonym potencjałem muzycznym. Jednak często pomimo wysokiego talentu, bez odpowiedniego wsparcia ze strony środowiska, w którym przebywa dziecko, umiejętności te mogą zostać niewykorzystane. Nauka gry na pianinie to indywidualne zajęcia pod kierunkiem nauczyciela. Przeznaczone są dla dzieci od czwartego roku życia. Odbywają się  dwa razy w tygodniu po 15 minut. Dzieci uczą się podstaw gry na pianinie i poznają wartości nutowe. Nauczycielka Tamara Lewek z wielką cierpliwością układa dziecięce paluszki na klawiaturze. W miarę upływu czasu z pojedynczych dźwięków zaczynają wyłaniać się najprostsze melodie.

Zajęcia z psem terapeutycznym

Zajęcia z psem terapeutycznym mają na celu wspomaganie w rozwoju dziecka zarówno zdrowego jak i tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Dzieci bardzo lubią zabawy z psami, podczas których uczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa w obcowaniu ze zwierzętami, oswajają swoje lęki i obawy oraz kształtują postawę odpowiedzialności za powierzone zwierzę. Zajęcia prowadzi ośrodek terapii "Wsparcie" a odwiedzają nas psy o imionach: Bruno, Kazik, Willy i Kula.

Nauka pływania

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od trzeciego roku życia. Prowadzone są na basenie w Skotnikach przez instruktorów ze szkoły Delfin Sport & Fun: www.delfin-sport.pl. Dojazd na miejsce odbywa się wynajętym busem i zajmuje ok. 7 minut. Zajęcia trwają 45 minut, każdy instruktor ma pod opieką max. 5 dzieci. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Dzieciom przez cały czas towarzyszą nauczycielki, które pomagają im  zarówno w przygotowaniu się do zajęć jak i po ich zakończeniu.

Biofeedback

Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) wykorzystuje właściwości mózgu, który wytwarza fale elektromagnetyczne.  W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia dziecku wykonywanie pewnych czynności (np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonywaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji). Urządzenie to wzmacniacz fal EEG z odpowiednim oprogramowaniem, za pomocą którego dziecko uczy się sterowania aktywnością swojego mózgu. Dziecko wykonuje różnego rodzaju ćwieczenia i zadania, uaktywniając jedynie operacje myślowe. Zajęcia z biofeedbacku prowadzone są dla dzieci od 5 roku życia. Zajęcia rozpoczynają się badaniem EEG. Na jego podstawie prowadzący dokonuje doboru odpowiednich programów do ćwiczeń. Podstawowa sesja składa się z badania EEG oraz serii dziesięciu spotkań. 

Religia

Na życzenie rodziców, Przedszkole JCI zapewnia zajęcia religii. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Dodatkowe zajęcia z psychologiem

Oprócz cotygodniowych zajęć z psychologiem wchodzących w zakres pakietu podstawowego, każde dziecko może uczęszczać na dodatkowe zajęcia  psychologiczne. Zwiększenie intensywności tych zajęć może być korzystne dla terapii i rozwoju dziecka. Po konsultacji z nauczycielem grupy oraz psychologiem, rodzice dziecka podejmują decyzję o zintensyfikowaniu tego typu zajęć. Wtedy przygotowywany jest indywidualny program pod kątem konkretnych potrzeb dziecka. Zajęcia są dodatkowo płatne. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,  zajęcia dotowane są przez Gminę Kraków.

Dodatkowe zajęcia logopedyczne

Oprócz cotygodniowych zajęć z logopedą wchodzących w zakres pakietu podstawowego, każde dziecko może uczęszczać na dodatkowe zajęcia logopedyczne. Zwiększenie intensywności zajęć z logopedą może być korzystne dla terapii oraz rozwoju mowy dziecka. Udział w tych zajęciach jest dodatkowo płatny. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dodatkowe zajęcia z logopedą  dotowane są przez Gminę Kraków.