Grupy

W Przedszkolu JCI prowadzone są dwie grupy  wiekowe:

I Grupa: dzieci w wieku 2,5 -3,5 lat

II Grupa: dzieci w wieku 4-5 - 6 lat

Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczycielska.

Dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zajęcia edukacyjne prowadzone są w specjalnie wydzielonej grupie.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia muzyczno-rytmiczne, lekcje języka angielskiego oraz chińskiego odbywają się w dziesięcioosobowych zespołach.