Grupy

W Przedszkolu JCI prowadzone są następujące grupy  wiekowe:

Grupa „Młodziaki”: dzieci w wieku 2,5 - 4 lat

Grupa „Starszaki”: dzieci w wieku 5 - 6 lat

„Zerówka” -  dzieci sześcioletnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.  

 

Każdą grupą wiekową  opiekuje się dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela.

Zajęcia dodatkowe odbywają się w grupach gromadzących dzieci o podobnych zainteresowaniach.

Zajęcia terapeutyczne (logopedyczne, psychologiczne, integracja sensoryczna, terapia ręki) mają charakter indywidualny.