Dzieci udają się na wycieczkę co najmniej jeden raz w miesiącu.
Wycieczki Przedszkole dają dzieciom możliwość bezpośredniego doświadczania świata. Najczęściej związane są one z krakowskimi legendami lub edukacją przyrodniczą. Każda wycieczka jest tak przygotowana, aby dzieci mogły poznawać otaczający świat przy pomocy jak największej ilości zmysłów. Każda wycieczka przewiduje bezpośrednie zaangażowanie dziecka w wykonywanie zadań. Wycieczki pozwalają także kształtować postawę odpowiedzialności, dają poczucie przynależności do grupy oraz uczą zwracania uwagi na bezpieczeństwo i przestrzegania zasad. Przykładowe wycieczki: Ogród Zoologiczny, Park Rozrywki w Zatorze, stadnina koni- wyjazdy cykliczne, Jaskinia Wierzchowska, Wawel, Rynek Główny w Krakowie, Muzeum Archeologiczne, Biblioteka Jagiellońska,  Muzeum Narodowe, Pałac Krzysztofory, Gospodarstwo agroturystyczne, Garaż złożoności –Wydział Fizyki UJ, Uniwersytet Ekonomiczny, Ogród doświadczeń i wiele innych ciekawych miejsc.

Zielone przedszkole - Starszaki i Zerówka wyjeżdżają trzydniowe na zielone przedszkole do Rabki, gdzie realizują atrakcyjny program turystyczny, etnograficzny i sportowy.