O nas

Przedszkole JCI jest autorskim projektem Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Ta bezpieczna i kolorowa przestrzeń na terenie Life Science Parku powstała z myślą o dzieciach. Codziennie czeka tutaj na nie wspaniała zabawa niepostrzeżenie zmieniająca się w naukę. Jesteśmy przedszkolem naukowym, gdzie dziecięca ciekawość świata staje się fascynującą przygodą ukierunkowaną na odkrywanie bogactwa i piękna przyrody poprzez doświadczenia naukowe, obserwację i eksperymenty.

Przedszkole JCI rozpoczęło działalność 2 września 2013 r. Uczęszcza do niego 40 dzieci w wieku 2,5 -6 lat. Na program przedszkola składają się zajęcia wynikające z podstawy programowej opracowanej przez MEN oraz dwóch autorskich programów: opartego na naukach przyrodniczych programu Naukowe przedszkole oraz programu regionalnego Edukacja regionalna. Program uzupełnia bogata oferta zajęć dodatkowych.

Rekrutacja do Przedszkola JCI odbywa się przez cały rok w miarę dostępnych miejsc.