O nas

Przedszkole JCI jest autorskim projektem Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Ta bezpieczna i kolorowa przestrzeń na terenie Life Science Parku powstała z myślą o dzieciach. Codziennie czeka na nie tutaj wspaniała zabawa niepostrzeżenie zmieniająca się w naukę. Jesteśmy przedszkolem naukowym, gdzie dziecięca ciekawość świata staje się fascynującą przygodą ukierunkowaną na odkrywanie bogactwa i piękna przyrody poprzez doświadczenia naukowe, obserwację i eksperymenty.

Przedszkole JCI rozpoczęło działalność 1 września 2013 r. Uczęszcza do niego 50 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Na program przedszkola składają się zajęcia wynikające z podstawy programowej oraz dwóch autorskich programów: opartego na naukach przyrodniczych programu „Naukowe przedszkole” oraz programu regionalnego „Kraków - moje miasto”. Program uzupełnia bogata oferta zajęć dodatkowych, specjalistycznych,  a także liczne wycieczki. Dużą popularnością cieszą się atrakcyjne programy wakacyjne.

Rekrutacja do Przedszkola JCI rozpoczyna się w styczniu. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników Life Science Parku oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ciągu roku szkolnego Przedszkole przyjmuje dzieci w miarę wolnych miejsc.

Podstawowym językiem komunikacyjnym jest język polski. Przyjmujemy także dzieci z innych krajów. Nauczyciele komunikują się w języku angielskim i rosyjskim. Przedszkolaki posługujące się innymi językami korzystają z pomocy asystentów - studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do tej pory zapewnialiśmy opiekę przedszkolakom z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Japonii, Indii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Białorusi i Argentyny.

Jesteśmy także placówką wczesnego wspomagania rozwoju. Realizujemy na miejscu specjalistyczne zajęcia dla dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi.

Przedszkole JCI zostało wpisane do Ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa oraz podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratora Oświaty w Krakowie.