Współpraca z UJ

Przedszkole JCI poprzez Jagiellońskie Centrum Innowacji jest ściśle powiązane z Uniwersytetem Jagiellońskim, do którego należy 100% udziałów w spółce JCI. Dzięki temu, oferta przedszkola poszerzona jest o zajęcia przygotowywane wspólnie z uczelnią. Zajęcia na Uniwersytecie służą przede wszystkim poszerzaniu świata dziecięcej wyobraźni oraz budzeniu zaciekawienia światem nauki.

W programie Przedszkola JCI przewidziane są zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych UJ, koła naukowe studentów a także rodziców - pracowników Uniwersytetu. Wszystkie zajęcia, za każdym razem, są dla dzieci szczególnym doświadczeniem. Forma zajęć zależy od ich tematyki. Niektóre mają charakter mini wykładów, niektóre ćwiczeń w uniwersyteckich pracowniach.

 

Współpraca z innymi podmiotami