Poprzez roczne przygotowanie pomagamy pięcio- i sześciolatkom w osiągnięciu dojrzałości i gotowości do stawienia czoła szkolnym wyzwaniom. Pomagamy przedszkolakom osiągnąć dojrzałość intelektualną, emocjonalną, społeczną oraz fizyczną poprzez odpowiednie zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli i specjalistów (psychologa, logopedy, terapeuty SI) w oparciu o najnowsze osiągnięcia z dziedziny pedagogiki i psychologii. Szczególne wsparcie na poziomie zerówki zapewniamy dzieciom z Zespołem Aspergera oraz dzieciom wysoko wrażliwym.

Przestrzeń edukacyjna ZERÓWKI włączona  jest  w infrastrukturę Life Science Parku. Dzięki temu dzieci wzrastają w środowisku naukowców, mają bezpośredni kontakt z wykładowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego, a otoczenie laboratoriów oraz sal wykładowych sprzyja budzeniu ciekawości świata oraz motywuje do angażowania nauki w zabawę dzieci.   

 

Proponujemy:

A.           naukę czytania i pisania, zabawy matematyczne, twórczość artystyczną, naukę języka angielskiego oraz chińskiego, dużo ruchu, rozszerzony program z obszaru nauk przyrodniczych zatytułowany: „Naukowe przedszkole” , autorski program „Kraków moje miasto” - comiesięczne wycieczki po Krakowie, zielone przedszkole w Rabce;

B.            wsparcie psychologiczne – budowanie odporności psychicznej, warsztaty kreatywnego myślenia, poznanie technik skutecznego uczenia się, stymulowanie rozwoju emocjonalnego poprzez kontakt ze zwierzętami (koń, pies, kot), stymulowanie funkcji poznawczych w ramach zajęć Smart Games;

C.            wsparcie logopedyczne – terapia, kształtowanie sprawności językowej, elementy komunikacji;

D.           wsparcie terapeutyczne: integracja sensoryczna, arteterapia, trening umiejętności społecznych, dogoterapia, hipoterapia, terapia ręki, trening słuchowy Johansena;

E.            bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pozwalających realizować indywidualne; zainteresowania i potrzeby sześciolatków;

F.            Telewizję przedszkolną TELEBĄBELE realizowaną przez dzieci;

G.           wykłady na uniwersytecie oraz zajęcia z kołami naukowymi studentów

 

Zerówka JCI to miejsce gdzie zabawa niepostrzeżenie zmienia się w naukę, a dobrzy pedagodzy towarzyszą dzieciom w dojrzewaniu do podjęcia obowiązków szkolnych.