Bezpieczeństwo

Przedszkole JCI znajduje się w nowoczesnym budynku na terenie Life Science Parku. Specjalny system rozpoznaje numer rejestracyjny samochodu osób przywożących dzieci do przedszkola.

Pomieszczenia są jasne, przestronne i spełniają wszystkie wymagania higieniczno-sanitarne określone dla tego typu placówek. Sale zabaw, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia kuchni wyposażone są w systemy przeciwpożarowe, spryskiwacze oraz czujniki zadymienia.

Drzwi chronione są przez elektroniczną kontrolę dostępu, autoryzowaną przez odczyt linii papilarnych, kartę dostępu oraz videofon. Wejście i wyjście dzieci odnotowywane jest w dzienniku elektronicznym. Pomieszczenia przedszkola wraz z placem zabaw i obejściem są monitorowane.

Wyposażenie przedszkola spełnia najwyższe standardy jakości. Wszystkie meble, zabawki i używane sprzęty poosiadają stosowne certyfikaty.

W przedszkolu regularnie przeprowadza się badania czystości mikrobiologicznej powietrza oraz wszystkich powierzchni mających kontakt z dziećmi.

Podczas wycieczek przedszkolaki używają kamizelek odblaskowych, umożliwiających lokalizację dziecka w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

W przypadku zachorowania dziecka na chorobę zakaźną informuje się o tym wszystkich rodziców.

Wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu JCI są zintegrowane z systemem całego kompleksu Life Science Parku.

Każdy pracownik przedszkola ma uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.