Bezpieczeństwo

Przedszkole JCI znajduje się w nowoczesnym budynku na terenie Life Science Parku. Specjalny system rozpoznaje numer rejestracyjny samochodu osób przywożących dzieci do przedszkola.

Drzwi chronione są przez elektroniczną kontrolę dostępu, autoryzowaną przez odczyt linii papilarnych, kartę dostępu oraz wideofon. Wejście i wyjście dzieci odnotowywane jest w dzienniku elektronicznym. Pomieszczenia przedszkola wraz z placem zabaw i obejściem są monitorowane.

Pomieszczenia są jasne, przestronne i spełniają wszystkie wymagania higieniczno-sanitarne określone dla tego typu placówek. Sale zabaw, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia kuchni wyposażone są w systemy przeciwpożarowe, spryskiwacze oraz czujniki zadymienia. Regularnie odbywają się próbne ewakuacje i ćwiczenia z udziałem dzieci.

Wyposażenie przedszkola spełnia najwyższe standardy jakości. Wszystkie meble, zabawki i używane sprzęty poosiadają stosowne certyfikaty.

W przedszkolu regularnie przeprowadza się badania czystości mikrobiologicznej powietrza oraz wszystkich powierzchni mających kontakt z dziećmi.

Podczas wycieczek przedszkolaki używają kamizelek odblaskowych, umożliwiających lokalizację dziecka w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

W przypadku zachorowania dziecka na chorobę zakaźną informuje się o tym wszystkich rodziców.

Wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu JCI są zintegrowane z systemem całego kompleksu Life Science Parku.

W okresie pandemii związanej z Covid 19 w Przedszkolu wprowadzono specjalne procedury pozwalające na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w lampy bakteriobójcze, wprowadzono codzienna dezynfekcję powierzchni, a także codzienne odkażanie wszystkich zabawek i pomocy dydaktycznych. Dużo uwagi poświęcono kształtowaniu nawyków dzieci preferujących zdrowy styl życia, postaw nastawionych na przestrzeganie higieny i trzymanie dystansu społecznego.

Pracownicy przedszkola mają uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.