Wiedza i doświadczenie przekonują nas, że wszystkie dzieci są uzdolnione i posiadają wiele talentów. Terminem "dzieci zdolne" określamy te, które wyróżniają się na tle rówieśników pod względem intelektu. Dzieci zdolne szybko przyswajają nową wiedzę, łatwiej ją zapamiętują, szybko rozwiązują zagadki i łamigłówki, a do tego są ciekawe świata. Są nieocenioną wartością dla całej grupy, ponieważ w sposób naturalny podnoszą jej poziom i stwarzają okazje innym dzieciom do odkrywania i rozwijania zainteresowań. Dostrzegając ich nieprzeciętne możliwości umysłowe, chcemy im pomóc dalej je rozwijać. Wiemy jednak, że bardzo ważne i być może najtrudniejsze zadanie to zachować harmonię w rozwoju wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka. Czuwamy nad tym, by sięgając po nowe umiejętności i wyzwania, dzieci zachowywały mocne poczucie własnej wartości, nauczyły się radzić sobie z przeżywanymi emocjami i czuły się dobrze wśród swoich rówieśników. Chcemy w ten sposób zapobiegać sytuacjom, w których dzieci stawiałyby sobie nadmierne wymagania, co często jest przyczyną obniżonej samooceny. Dlatego, proponując różnorakie zajęcia dodatkowe, szczególną troską otaczamy ich rozwój społeczno-emocjonalny.