Plan dnia

7:00 – 8:30 Zabawy swobodne i integracyjne. Praca indywidualna z dzieckiem.

8:30 – 9:00 Śniadanie. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych oraz zasad zachowania się przy stole.

9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne.

10:00 – 10:30 Zabawy swobodne, spontaniczne.

10:30 – 10:45 Przygotowanie do spaceru. Rozwijanie umiejętności samodzielnego i kulturalnego zachowania oraz zasad higieny.

10:45 – 11:45 Pobyt na świeżym  powietrzu; zajęcia ruchowe, obserwacje przyrody, prace ogrodnicze, zabawy na placu  zabaw.

11:45 – 12:15 Obiad. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych oraz zasad zachowania się przy stole.

12:30 – 14:30 Drzemka poobiednia (Maluchy). Czytanie dzieciom, Ciche zabawy. Zajęcia dodatkowe(Starszaki)

14:30 – 15:00 I Podwieczorek. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych oraz zasad zachowania się przy stole.

15:00 – 16:30 Zabawy swobodne; zabawy muzyczne, plastyczne, ruchowe, zajęcia dodatkowe.

16:30 – 16:45 II Podwieczorek. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych oraz zasad zachowania się przy stole.

16:45 – 18:00 Aktywności dowolne. Praca indywidualna z dzieckiem.