Plan dnia

Grupa Maluchów

7:00 – 8:30 Zabawy swobodne i integracyjne. Praca indywidualna z dzieckiem.

8:30 – 9:00 Śniadanie. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych oraz zasad zachowania się przy stole.

9:00 – 9:40 Zajęcia edukacyjne.

9:40 – 10:20 Zabawy swobodne, spontaniczne.

10:20 – 10:30 Przygotowanie do spaceru. Rozwijanie umiejętności samodzielnego i kulturalnego zachowania oraz zasad higieny.

10:30 – 11:45 Pobyt na świeżym  powietrzu; zajęcia ruchowe, obserwacje przyrody, prace ogrodnicze, zabawy na placu  zabaw.

11:45 – 12:15 Obiad. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych oraz zasad zachowania się przy stole.

12:30 – 14:30 Drzemka poobiednia. Zabawy w kąciku plastycznym  i czytelniczym.

14:30 – 15:00 I Podwieczorek. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych oraz zasad zachowania się przy stole.

15:00 – 16:30 Zabawy swobodne; zabawy muzyczne, plastyczne, ruchowe, zajęcia dodatkowe.

16:30 – 16:45 II Podwieczorek. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych oraz zasad zachowania się przy stole.

16:45 – 18:00 Aktywności dowolne. Praca indywidualna z dzieckiem.

Grupa Starszaków

7:00 – 8:30 Zabawy swobodne i integracyjne.

8:30 – 9:00 Poranna gimnastyka. Zajęcia indywidualne z nauczycielem.

9:00 – 9:45 Śniadanie. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych  oraz zasad zachowania przy stole.

9:45 – 10:30 Zajęcia edukacyjne.

10:30 – 11:10 Zabawy swobodne, spontaniczne.

11:10 – 11:20 Przygotowanie do spaceru. Rozwijanie umiejętności samodzilengo i kulturalnego zachowania oraz zasad higieny.

11:20 – 12:30 Pobyt na świeżym  powietrzu; zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, zabawy  na placu  zabaw.

12:30 – 13:00 Obiad. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych  oraz zasad zachowania przy stole.

13:00 – 13:30 Poobiedni odpoczynek.

13:30 – 15:00 Praca indywidualna z nauczycielem. Zajęcia dodatkowe.

15:00 – 15:30 I Podwieczorek. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych  oraz zasad zachowania przy stole.

15:30 – 16:30 Zabawy swobodne; zabawy muzyczne, plastyczne , ruchowe, zajęcia dodatkowe.

16:30 – 16:45 II Podwieczorek. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych  oraz zasad zachowania przy stole.

16:45 – 18:00 Aktywności dowolne indywidualne i grupowe.