Zajęcia
dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe stanowią rozszerzenie pakietu podstawowego zajęć i wynikają z potrzeb i zainteresowań dziecka. Zajęcia pakietu dodatkowego są odpłatne.

W ramach zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2018/2019 oferujemy:

 

 • piłka nożna
 • balet
 • rytmika
 • zajęcia taneczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • basen
 • karate tradycyjne

 

 • dodatkowy język angielski
 • robotyka
 • kącik małego naukowca
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia fotograficzno-filmowe
 • kącik kulinarny