Zajęcia pakietu podstawowego mieszczą się w czesnym i są realizowane w następujący sposób:

 • zajęcia programowe MEN - codziennie
 • zajęcia autorskiego programu: Naukowe przedszkole- zgodnie z programem
 • zajęcia autorskiego programu: Edukacja regionalna – zgodnie z programem
 • język angielski - codziennie
 • język chiński (grupa starsza) - 1 x w tygodniu
 • zajęcia muzyczno–rytmiczne – 1 x w tygodniu
 • zajęcia logopedyczne - terapia indywidualna prowadzona przez neurologopedę - jeden raz w tygodniu, badania diagnostyczne dla wszystkich dzieci
 • zajęcia z psychologiem – udział dziecka w zajęciach indywidualnych lub grupowych jest uzależniony od potrzeb dziecka określonych w ramach badań diagnostycznych oraz obserwacji prowadzonych w Przedszkolu. Wskazaniem do prowadzenia zajęć jest także opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • wizyty w muzeach, teatrze, filharmonii, imprezy, teatrzyki w przedszkolu – średnio jeden raz w miesiącu
 •  impreza urodzinowa dziecka + tort urodzinowy
 • specjalny program wakacyjny
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna